RU BY EN 中文
Twitter Instagram

Охрана историко-культурного наследия в регионах Могилевской области

 1.  

Белыничский

http://belynichi.gov.by/heritage/

 1.  

Бобруйский

http://bobruisk-rik.gov.by/index.php/nasledie

 1.  

Быховский

https://bykhov.gov.by/sotsialnaya-sfera/nasledie

 1.  

Глусский

https://www.glusk.gov.by/region/istor-kult-nasledie

 1.  

Горецкий

http://gorki.gov.by/istoriko-kulturnye-cennosti

 1.  

Дрибинский

https://dribin.gov.by/region/dost

 1.  

Кировский

http://kirovsk.gov.by/gistoryka-kulturnyya-kashtounasciuklyuchanyya-u-dz...

 1.  

Климовичский

https://klimovichi.gov.by/nasledie

 1.  

Кличевский

http://klichev.gov.by/nasledie/

 1.  

Костюковичский

https://kostukovichi.gov.by/o-rajone/pam-arx-arxeol

 1.  

Краснопольский

http://krasnopolie.gov.by/index.php/hist-kylt

 1.  

Кричевский

https://krichev.gov.by/nasledie

 1.  

Круглянский

http://krugloe.gov.by/ru/nasledie-ru/

 1.  

Могилевский

https://mogilev.mogilev-region.by/ru/hcn/

 1.  

Мстиславский

http://mstislavl.mogilev-region.by/ru/ist-kult-nasledie/

 1.  

Осиповичский

https://osipovichi.gov.by/ru/IKC-OSIPOVICHI/

 1.  

Славгородский

https://slavgorod.gov.by/region/istoriko-kulturnoe-nasledie-slavgorodchiny

 1.  

Хотимский

https://khotimsk.gov.by/nasledie

 1.  

Чаусский

https://chausy.gov.by/2013-01-16-08-44-45/kylt/itemlist/category/652-ist...

 1.  

Чериковский

http://cherikov.gov.by/region/istoriko-kulturnoe-nasledie

 1.  

Шкловский

http://shklov.mogilev-region.by/ru/vozrozhdenie/

 1.  

г. Могилев

http://mogilev.gov.by/ob-yavleniya-goroda/30157-sobstvenniku-ob-ekta-mat...

 1.  

г. Бобруйск

http://bobruisk.by/kultura/nasledie/?curPos=0